Tràmits

TRAMITACIÓ DE:

 • Cèdula d'habitatbilitat.
 • Certificats eficiència energètica.
 • Test Edificis (I.T.E.)
 • Redacció de tot tipus de contractes d'arrendament, compra-venda i traspassos.
 • Altes, baixes i modificacions de subministraments.
 • Ingrés/ Devolució Fiances INCASOL.
 • Model 600 lloguers: Impost sobre transmissions.
 • Notes Simples i certificacions registrals.
 • Documentació notarial (compraventa, herències,cancel·lació hipoteques,...)
 • Taxacions.
 • Assessorament Clàusules Sol Hipotecàries.