Assegurances

Gestionem assegurances de tota mena: Vida, Defunció, Salut, Assistència, Viatges, Esports, Vehicles, Comerç, Llars, Edificis i Comunitats, Responsabilitat Civil, Plans de Pensions i Jubilació i totes aquelles altres que puguin resultar necessàries en un moment donat.

Actualment la nostra principal companyia assegurador es FIACT Assegurances, líder en molts camps però especialment en el camp de la salut i medicina familiar, amb centres hospitalaris propis i d’alt nivell, així com en els Plans de Pensió i de Jubilació.